ประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้ป่วย มะเร็งปอดระยะสุดท้าย เข้ารับการรักษาไม่ได้
ทานเจลแล้วแข็งแรง สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ป่วยอายุ 60 มะเร็งปอด ความดันสูง น้ำหนักลด รับคีโมไม่ได้
ทานเจล UMI HRT ความดันดีขึ้น ประคับประคองสุขภาพ

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นมะเร็งช่องปาก มะเร็งปอด เข้า ICU เซ็นยินยอมแล้ว
ทาน UMI ได้ 3 วันอาการฟื้นขึ้น

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

คุณยายอายุ 88 เวียนหัว น้ำท่วมปอด เข้า ICU กลัวหลานว่า
ตัดสินใจทาน UMI ช่วยฟื้นชีวิต เดินเองได้

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

คุณลุง อายุ 70 ปี มีพังผืดเกาะที่ปอด ทำให้ปอดขาว
ทาน UMI ต่อเนื่องทุกวัน ฝ้าขาวลดลง ปอดดีขึ้น

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ป่วย ติดเชื้อ HIV CD4 แค่ 44 เป็นไข้ ปอดติดเชื้อ
ทาน UMI ทุกวัน CD4 ขึ้นเป็น 300 อาการดีขึ้น

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ป่วยบอกปากต่อปาก โรคไตระยะ 4 น้ำท่วมปอด บวมน้ำ
ทาน UMI 1 เดือน บวมน้ำลดลง ค่าไต GFR ขึ้นมา 22%

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ป่วยโรคไตระยะ 4 แน่นหน้าอก น้ำท่วมปอด เหนื่อยง่าย
ทาน
 UMI HRT หายใจโล่ง ดีขึ้นมาก

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ป่วย อายุ 67 ปี ไตระยะ 3 ปอดเป็นฝ้า ฉีดสีค่าไตตก
ทาน UMI HRT ต่อเนื่องทุกวัน ค่าไตเพิ่ม สุขภาพดี

“ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

Scroll to top
Open